احکام و بخشنامه های مالیاتی

  1. پرشین تکس
  2. مجله پرشین تکس
  3. احکام و بخشنامه های مالیاتی
آدرس اداره مالیات

احکام مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها

معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، با ارسال بخش‌نامه‌ای به‌تمامی ادارات مالیاتی، احکام مالیاتی مراکز استخراج رمز ارز (ماینینگ) را ابلاغ کرد.

فهرست