آموزش مالیات

آدرس اداره مالیات

مالیات مقطوع عملکرد سال 98 در سال 99

یکی از رویه‌های سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر، استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام مالیات مقطوع برای برخی مشاغل است. امسال نیز سازمان امور مالیاتی با استناد به همین ماده میزان مالیات مقطوع عملکرد سال 98 را اعلام کرده است.

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم ؛ آموزش تصویری

همان‌طور که می‌دانید صاحبان مشاغل یا همان اشخاص حقیقی از نگاه قانون مالیاتی ایران به سه گروه تقسیم می‌شوند که هریک از گروه‌ها وظایف و تکالیف متفاوتی دارند. این وظایف شامل نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی هم می‌شود. در این یادداشت به آموزش نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم پرداخته‌ایم.