1. پرشین تکس
  2. مجله پرشین تکس
  3. آموزش مالیات
  4. نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی ؛ تمامی اظهارنامه ها
نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی ؛ تمامی اظهارنامه ها

در مجموعه یادداشت های زیر با نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ، املاک و اشخاص حقیقی گروه اول ، دوم و سوم آشنا شده و به صورت تصویری آموزش می بینید.
نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول ؛ آموزش تصویری

گروه اول شامل صاحبان مشاغلی می‌شود که یا در مشاغل خاصی مشغول به کارند و یا درآمد سالیانه آن‌ها بیش‌تر از حدنصاب تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی است. در این یادداشت به آموزش نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول پرداخته‌ایم.

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم ؛ آموزش تصویری

همان‌طور که می‌دانید صاحبان مشاغل یا همان اشخاص حقیقی از نگاه قانون مالیاتی ایران به سه گروه تقسیم می‌شوند که هریک از گروه‌ها وظایف و تکالیف متفاوتی دارند. این وظایف شامل نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی هم می‌شود. در این یادداشت به آموزش نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید