مشتریان ما

مشتریان ما

پرشین تکس مفتخر به ارائه خدمات مالی و مالیاتی به شرکت‌های زیر بوده است؛ خدماتی که عمر آن‌ها بعضاً سال‌های زیادی بوده و نتیجه آن ایجاد یک رابطه دوستی عمیق میان ما و مدیران این شرکت‌ها شده است. در زیر لیست مشتریان پرشین تکس را مشاهده می‌کنید.

شرکت های تولیدی

آروین بتن بناسازان (جهاد بتن)

الکتروموتور شهاب

آپیک آسیا اکسیس (بادوک)

ارنواز پلاست نوآوران

روغن موتور پردیس

چی چی نی شمال

جامه پوشان

ستاره پوشاک ایرانیان

آینده سازان تجارت شرق

پیوند توسعه

پولاد پیچ ساز دقیق

طاووس کامپیوتر

شیرینی دانمارکی

شرکت های بازرگانی

پویا احراز

کوبه تجارت مبین

آوای سبز مهستان

فروتن تجارت

شرکت های ساختمانی

شرکت ساختمانی تینا

شرکت ها و سازمان های دولتی

سازمان نظام پزشکی

شرکت چاپخانه دولتی ایران

شرکت های بین المللی

شرکت GEA

شرکت GRIM

شرکت های خدماتی

مانی ایده گستر ایرسا

موسسه حقوقی رهپویان عدالت گستر

خواندنی ها در پرشین تکس

فهرست