مشتریان ما

مشتریان ما

پرشین تکس مفتخر به ارائه خدمات مالی و مالیاتی به شرکت‌های زیر بوده است؛ خدماتی که عمر آن‌ها بعضاً سال‌های زیادی بوده و نتیجه آن ایجاد یک رابطه دوستی عمیق میان ما و مدیران این شرکت‌ها شده است. در زیر لیست مشتریان پرشین تکس را مشاهده می‌کنید.

شرکت های تولیدی

جهاد بتن

الکتروموتور شهاب

بادوک

آرنواز

روغن پردیس

آریاسولار صنایع شیمی

چای سوفیا تی

جدار پانل

مرکز علوم و فنون لیزر ایران

فراصوت نگار

سازمان های دولتی

سازمان نظام پزشکی

شرکت های بین المللی

شرکت گ آ

شرکت های بازرگانی

پویا احراز

گریم دانمارک

شرکت های ساختمانی

ارکان ابنیه اشا

نانو اکسون

شرکت های خدماتی

مانی ایده گستر ایرسا

فنی و مهندسی لیزر پردازش مواد تهران

خواندنی ها در پرشین تکس

فهرست