کنترل حساب بانکی اشخاص

دستگاه کارت خوان و درگاه اینترنتی

از ابتدای سال 1400 دستگاه های کارت خوان و درگاه اینترنتی که کد(پرونده) مالیاتی ندارند برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل و یا کارت خوان انها قطع خواهد شد ُ این روزها کمتر شغلی را میتوان یافت که از دستگاه کارت خوان و یا درگاه اینترنتی استفاده نکند ُ با توجه به اینکه این سالها اکثر مردم دیگر از وجه نقد استفاده نمیکنند برای سهولت در مراودات از کارت خوان و یا درگاه اینترنتی استفاده میکنند

نکات مالیاتی در رابطه قوانین دستگاه کارت خوان و درگاه اینترنتی

هرروز امکانات مختلفی درجهت تسهیل کسب و کارها، ازجمله درزمینه مشاغل کوچک و فروشگاهی به وجود آمده که یکی از این موارد استفاده ازدستگاه های کارت خوان و درگاه های اینرتنتی ( (posعابر بانک سیاراست که درسالهای اخیرنقش مهمی درانتقال وجوه نقد ایجاد  نموده که این امر تبادل پول کاغذی را کاهش زمان انتقال بین بانکی را فراهم آورده است.

انتخاب یک ارائه دهنده سرویس پرداختی مطمئن که شامل کارت خوان و درگاه اینترنتی است از جمله تصمیمات تاثیر گذاروکلیدی درهرکسب و کاری است.  اهمیت موضوع زمانی است  که پرداخت  فوری یا همان آنلاین در حوزه تجارت الکترونیک غیرقابل اندازه گیری است.

ارائه سرویس به مشتریان، پشتیبانی فنی و رابط کاربری راحت و ساده بین پشتیبان و دستگاه های کارت خوان و یا درگاه اینترنتی پوز(POS) بخشی از مهمترین فاکتورهایست که صاحبان فروشگاه‌های آنلاین و سنتی به آن توجه ویژه‌ای دارند. با توجه به اینکه هر درآمد شامل مالیات خاصی می باشد. تبادل وجوه از طریق دستگاه کارت خوان را نیز شامل  مالیات  از جمله مورادی  است که به نکاتی از آن خواهیم پرداخت .

  قاون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان برای دستگاه های کارت خوان:

ماده یک  قانون مالیات مربوط به مشاغل فروشگاهی که داری دستگاه های کارت خوان بانکی(pos  ) یا همان دستگاه پوز یا هر دستگاه دیگر که امکان  اتصال به شبکه های الکترونیکی که امکان پرداخت رسمی کشوربه سامانه مودیان را داشته و توانایی ارائه صورتحساب الکترونیکی را داشته باشد.

 همچنین سامانه مودیان که تحت مدیریت سازمان مالیاتی است به هر مودی، پوشه ویژه الکترونیکی اختصاص داده و تنها از طریق آن تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان انجام می شود و مودیان می توانند با استفاده ازهر گونه سخت افزاریا نرم افزاراعم ازرایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های مجازی( سامانه ابری) که حافظه مالیاتی به آن  متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوندومرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترویکی، سامانه مودیان دارا می باشد.

حافظه مالیاتی

 درمورد دیگر حافظه مالیاتی است  که نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات موجود در صورت حساب ها الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورداستفاده قرارمی گیرد. حافظه مالیای می تواند به شکل سخت افزاری( آفلاین) یا نرم افزاری باشد حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرارمی گیرد. هرحافظه مالیاتی باید داری شماره شناسه یکتا(شماره ای که توسط سازمان مالیاتی دراختیار مودی قرار میگیرد) باشد.

صورتحساب الکترونیکی

 از دیگر موارد  صورتحساب الکترونیکی است که این  صورتحساب  دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است که اطلاعات مندرح در آن درحافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود و نیزمشخصات واقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار، توسط سازمان تعیین واعلام  می شود .درمواردی که از دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت یا خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

  از جمله نکات مورد توجه این است که اشخاص مشمول (مودیان)  شامل کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم ( مشاغل ) و فصل پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند . در این قانون هر گاه از واژه مودی استفاده می شود ، فقط مشمول  اشخاص(حقیقی) است مگر خلاف آن تصریح شده باشد .

شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی و مشاوران مالیاتی

 در راستای تسهیل در روند ارائه  خدمات مالیاتی  مودیان میتوانند از طریق ،شرکت های ارائه  دهنده خدمات مالیاتی که دارای پروانه  حقوقی هستند و طبق ضوابط  و دستور العمل های ابلاغی سازمان موظفند، علاوه بر ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مودیان درجهت نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز اقدام نمایند. همچنین  این شرکت های خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایرامورغیر حاکمیتی  که (به تشخیص سازمان) با سازمان مالیاتی همکاری می کنند ارائه می دهند..

 لازم به ذکراست  که سازمان به منظور سیاستگذاری درچهار چوب این قوانین و با توجه به رعایت اسناد کشوری و نیزایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و همچنین تنظیم استانداردهای تبادل اطلاعات درمحدوده قوانین وضع شده کشوری در جهت ارائه هرچه بیشتر آگاهی  به مودیانی که از دستگاه های کارت خوان و یا درگاه های اینترنتی استفاده میکنند در این زمینه اقدام  به تشکیل کار گروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزراتخانه های« ارتباطات و فناوری اطلاعات»،«صنعت و معدن و تجارت» ، و «اطلاعات و بانک مرکزی» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه  سامانه مودیان  باید از میان کارکنان دستکاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود . مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات  لازم الاجراء باشد.

وظایف اشخاص مشمول

 کلیه شاغلین  که درزمینه کاری خرده فروشان وواحد های صنعتی هستند ومستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند.علاوه برعضویت درسامانه مودیان، موظف به استفاده از دستگاههای کارتخوان می باشند .

 قابل ذکر است که استفاده از پایانه  فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند.الزامی نیست.

 لازم به یاد آوری است که  فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف ازمالیات  برارزش افزوده و نیز به دلیل ماهیت کسب وکارآنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدورصورتحساب الکترونیکی را ندازند به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال عملکرد سال بعد توسط سازمان ، اعلام خواهد شد.

همچنین بعد ازسه ماه پس ازانقضای مهلت مذکوردراین ماده فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه صادر شده باشد  از سوی سازمان  شناخته شده و مبنای اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود .

فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات برارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

 الف – صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف نهایی ارتباط دارند ، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی  توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود .

ب –  در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه نهایی باشد. صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خود کار به کار پوشه وی در سامانه منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود .

مودیانی که مکلف به پرداخت مالیات هستند

همچنین مودیانی که مکلف به پرداخت مالیات هستند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب اقدام نمایند اگر در این مدت اقدامی انجام ندهند در صورتی این صورتحساب را قبول نداشته باشند . بعد از مهلت اغلام شده دیگر اجازه اعتراض نخواهند داشت .

 همچنین در ماده شش قانون  گفته شده که  جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتراز سه برابر فروش اظهارشده ای باشد که در دوره مشابه سال قبل  که  مالیات پرداخت شده  باشد .  یعنی اگر در  سال گذشته صورتحساب فروش وی  یکصد میلیون تومان بوده  در سال جاری بیشتر از سه برابر آن نمی تواند باشد .

 از نکات مهمی که مودیان تازه تاسیس یا مودیانی که قبلا به هر دلیلی از طریقه سامانه الکترونیکی ( اینترنتی) نتوانسته اند صورتحساب های خود را به صورت اینترنتی به سامانه مودیان ارائه دهند . طبق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم نمی توانند بیشتر از سه برابر معافیت مالیاتی  که سالانه پرداخت می شود  صورت حساب ارائه دهند.

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحد های جدید تاسیس با واحد های فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد . )

از دیگر نکات قابل بحث ماده هشت قانون مالیات های مستقیم است  که بر این موضوع اشاره دارد:

کسانی  که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشان و واحد های صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند مشمول امتیاز مذکور در ماده چهل قانون  که اشاره دارد براین که  اطلاعات اعلام شده توسط مودیان قابل قبول می باشد مگر خلاف آن ثابت شود  نمی شوند .

 همچنین  فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات برارزش افزوده بوده و یا ماهیت کسب و کار آنه به حالتی است که  امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحاب الکترونیکی را ندارند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد و این امر به پیشنهاد وزرات  امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران انجام می گیرد .

 و سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور که به آن اشاره شد فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریقه سامانه مودیان صادره باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود .

 تخلف مودیان در عدم اظهار صحیح.

 در ماده نهم قانون مالیات های مستقیم به این موضوع اشاره شده  که مودی برخی از فعالیت های و یا معاملات خود را کتمان کند و یا از صدور صورت حساب های خود از طریقسامانه مودیان خود داری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یابیش اظهاری شده باشد سازمان موظف است موارد تخلف مودی را راازطریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند در صئرتی که مودی موارد مزبوررا پذیرفته و آنها را در کار پوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند.صرفا مشمول جریمه های  می شود که در ماده 22 به آن اشاره شده مبنی براینکه عدم  صدور صورتحساب الکترونیکی معدل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست ملیون ریال ( هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ) مد نظر قرار می گیرد .

وظایف بانک مرکزی

 بانک مرکزی ایران طبق ماده 11 قانون مالیات های مستقیم در خصوص کسب و کار مشاغل خرده و فروشگاهی موظف است با همکاری. سازمان مالیات به مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نماید  . همچنین بانک مرکزی ایران موظف است طبق قانون ، اطلاعات تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان در جهت اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که در سوم دی  ما سال 1366 مصوب شده در اختیار سازمان قرار دهد . 

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.